Pravna pomoč po odvzemu oz. prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja

Pomoč pri sestavi predloga za vrnitev in odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) za kršitelje določa zelo visoke kazni v primeru storitve prometnega prekrška. Najpogostejša prekrška med kršitelji sta prekoračitev omejitve hitrosti ter vožnja pod vplivom alkohola. Oba prekrška imata poleg visokih denarnih kazni lahko za posledico tudi razveljavitev vseh kategorij vozniškega dovoljenja (prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije, ki so bile vpisane v vozniško dovoljenje na dan storitve prekrška s katerim je bilo doseženih 18 kazenskih točk), kar pomeni, da mora voznik ponovno opravljati vozniški izpit. Poleg visoke denarne globe ima tako voznik še stroške s ponovnim opravljanjem vozniškega izpita.

Pokličite nas in si zagotovite osebni posvet še danes. 051 421-701

Glede na to, da so globe za kršitelje zelo visoke, je pričakovati, da bo celoten postopek od odkrivanja prekrška s strani policije do izdaje odločbe izpeljan dosledno in natančno, ter v skladu z veljavnimi predpisi. Na žalost pa ni vedno tako.

V primeru, da ste zaznali, da postopanje policije ali odmera globe in kazenskih točk ni bila pravilna, vam svetujemo, da čim prej poiščete ustrezno pravno pomoč, saj mora biti pritožba pravočasna in pravilno sestavljena, sicer jo bo sodišče zavrglo ali zavrnilo, kar pomeni, da bo odločba postala pravnomočna, globa in kazenske točke pa izvršljive.

Da bi se izognili pravnim pastem in ne bi odgovarjali za prekršek, katerega niste storili, vam nudimo:

  • izvensodno svetovanje v zvezi s prometnimi in drugimi prekrški, po predhodnem telefonskem dogovoru, v naši pravni pisarni,
  • preučitev razpoložljive dokumentacije (plačilnega naloga, obdolžilnega predloga, sklepa, sodbe,…),
  • pomoč pri sestavi ugovora oz. pritožbe zoper vse vrste sodnih in upravnih odločb (plačilni nalog mestnega redarstva, plačilni nalog policije,…).
Tagi: prometni prekrški, prekrški, prekoračitev hitrosti, prometni prekrški kazni, pritožba na plačilni nalog, ugovor zoper plačilni nalog, vožnja pod vplivom alkohola, zakon o prometnih prekrških, odvzem vozniškega dovoljenja, kazni za prometne prekrške, vožnja brez izpita
Pošljite povpraševanje