Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Ste kot storilec prekrška dosegli oz. presegli zadostno število kazenskih točk za izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Ste v zadnjih dveh letih storili več prekrškov za katere Vam je bilo z različnimi pravnomočnimi odločbami izrečenih skupno 18 ali več kazenskih točk in Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja?

Zaradi kratkega roka v katerem je potrebno izpeljati postopek (15 dni), nas kar najhitreje pokličite, saj v kolikor v tem roku ne boste vložili ustreznega predloga, z ustreznimi prilogami, Vam bo vozniško dovoljenje prenehalo.

Pokličite nas za pomoč pri sestavi predloga za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. 051 421-701

Predlog za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

SVETUJEMO VAM:
 • Da nam pišete oz. nas pokličete na 051 421-701.
 • Da se naročite na kontrolni zdravstveni pregled. Kontrolni zdravstveni pregledi po Zakonu o voznikih se izvajajo pri za to posebej pooblaščenih zdravstvenih ustanovah.
 • Da na sklep napišite datum prejema, datum zdravstvenega pregleda in Vašo telefonsko številko, na kateri ste večinoma dosegljivi.
 • Zaradi hitrejše komunikacije in seznanitve z Vašim primerom lahko pošljete sklep na e-mail: info@prekrski.com ali na naslov: Justicija d.o.o., Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana oz. se osebno oglasite v naših poslovnih prostorih.
NUDIMO VAM:

Poleg pomoči pri sestavi predloga za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, Vam nudimo:

 • izvensodno svetovanje in pomoč pri sestavi predloga za nadomestitev plačila globe z deli v splošno javno korist, v kolikor globe, zaradi npr. brezposelnosti, ne morete plačati;
 • izvensodno svetovanje in pomoč pri sestavi predloga za oprostitev plačila sodne takse, v kolikor takse, zaradi npr. brezposelnosti, ne morete plačati;
 • izvensodno svetovanje o postopku pred sodiščem, npr. kako se zagovarjati v prekrškovnih postopkih;
 • izvensodno svetovanje pri vodenju postopkov pred sodiščem, da boste predloge pravočasno in pravilno oddali;
 • pravočasno vložitev predlogov, da ne zamudite sodnega roka.

Vsi vozniki, ki vam je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in ne boste pravilno vložili predloga za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oz. boste zamudili predpisani rok, morate v celoti ponovno opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit. Za pomoč pri ponovnem opravljanju vozniškega izpita ter drugih vprašanjih, ki se nanašajo na vozniški izpit se lahko obrnete na portal Vozniski-izpit.com.

V kolikor Vam je sodišče izdalo Sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, Vam lahko pomagamo pri izpeljavi postopka pred sodiščem, da se Vam vozniško dovoljenje ne odvzame oz. se njegovo prenehanje odloži.

Za pravilen in zakonit izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja morajo biti izpolnjeni trije osnovni vsebinski pogoji:
 • kot voznik ste s pravnomočnimi odločbami za prekrške, storjenimi v obdobju treh let, dosegli ali presegli 18 kazenskih točk v cestnem prometu;
 • sodišče vam je izdalo sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pred potekom dveh let od pravnomočnosti zadnje odločbe, s katero ste dosegli oz. presegli 18 kazenskih točk;
 • posamezne kazenske točke, ki jih je sodišče upoštevalo v sklepu o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja v skupnem seštevku kazenskih točk, so bile (zakonito) izvršene.

Sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja se izreče vedno kadar voznik v treh letih doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu (tretji odstavek 22. člena ZP-1). Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja velja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk.

Postopek:
 • v zakonskem roku je potrebno vložiti predlog za odlog izvršitve odvzema veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 • sodišče nato presoja navedbe v predlogu in odloči na podlagi vseh okoliščin, ki so podane. Če je predlogu ugodeno, vam sodišče izda sklep (primer takšnega sklepa si lahko pogledate tukaj), v katerem je določena preizkusna doba, (od 6 do 24 mesecev), in naloge ki jih morate opraviti (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice, tečaj varne vožnje ali zdravljenje v instituciji – odvisno od storitve prekrška / prekrškov),
 • če v preizkusni dobi ne naredite hujšega prekrška, se vam po izteku te dobe iz evidence izbrišejo vse kazenske točke.
Pokličite nas in si zagotovite osebni posvet še danes. 051 421-701

V primeru vaše neaktivnosti ali nestrokovnosti v tovrstnih postopkih, lahko ostanete brez veljavnega vozniškega dovoljenja. To pa pomeni ponovno opravljanje vozniškega dovoljenja, kar Vas lahko stane tudi 1.000,00 EUR ali več. Izognite se izgubi vozniškega dovoljenja oz. prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja in nas pravočasno kontaktirajte po elektronski pošti na info@prekrski.com, preko »Kontaktnega obrazca«, po telefonu na 051 421-701, ali se osebno zglasite v naših poslovnih prostorih.

Primer sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja

Oznake: prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega, izguba vozniškega dovoljenja, odvzem vozniškega dovoljenja alkohol, odvzem vozniške
Pošjite nam vprašanje glede prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja