Prometni prekrški

Kazni za prometne prekrške

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in Zakon o voznikih (ZVoz-1) določata kazni za kršitve cestno prometnih predpisov.

So vam odvzeli vozniško dovoljenje? Pokličite nas. Pomagali vam bomo. 051 421-701

Najvišje dovoljene hitrosti

Najvišja dovoljena hitrost vozila je:

 • na cestah v naselju 50 km/h;
 • v območju omejene hitrosti 30 km/h;
 • v območju skupnega prometnega prostora 20 km/h;
 • v območju umirjenega prometa in v območju za pešce 10 km/h.

Na cesti zunaj naselij je najvišja dovoljena hitrost za vozila:

 • na avtocestah 130 km/h;
 • na hitrih cestah 110 km/h;
 • na vseh ostalih cestah 90 km/h.

Kazni za prekoračitev hitrosti

Kazni za prekoračitev hitrosti na posebej zavarovanih območjih v naselju, kjer je omejitev hitrosti 30 km/h, v območju skupnega prometnega prostora 20 km/h, 10 km/h v območju umirjenega prometa in v območju za pešce in v območju omejene hitrosti:

PREKORAČITEV HITROSTI* = GLOBA

 • vključno do 10 km/h = 40 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 130 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 500 EUR + 7 kazenskih točk
 • več kot 30 km/h = 1.200 EUR + 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Kazni za prekoračitev omejitve hitrosti v naselju:

PREKORAČITEV HITROSTI* = GLOBA

 • vključno do 10 km/h = 40 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 120 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 250 EUR + 5 kazenskih točk
 • nad 30 km/h do vključno 40 km/h = 500 EUR + 7 kazenskih točk
 • nad 40 km/h do vključno 50 km/h = 750 EUR + 9 kazenskih točk
 • več kot 50 km/h = 1.200 EUR + 18 točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Kazni za prekoračitev hitrosti na cesti zunaj naselja (razen na avtocesti ali hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami):

PREKORAČITEV HITROSTI* = GLOBA

 • vključno do 10 km/h = 40 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 60 EUR
 • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 120 EUR
 • nad 30 km/h do vključno 40 km/h = 200 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 40 km/h do vključno 50 km/h = 500 EUR + 5 kazenskih točk
 • več kot 50 km/h = 1.200 EUR + 18 točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Kazni za prekoračitev hitrosti na avtocesti ali hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami:

PREKORAČITEV HITROSTI* = GLOBA

 • vključno do 20 km/h = 40 EUR
 • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 60 EUR
 • nad 30 km/h do vključno 40 km/h = 120 EUR
 • nad 40 km/h do vključno 50 km/h = 250 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 50 km/h do vključno 60 km/h = 400 EUR + 5 kazenskih točk
 • več kot 60 km/h = 1.200 EUR + 9 kazenskih točk

* ODSTOPANJA: "varnostna razlika" je številčna vrednost hitrosti, ki se upošteva v korist merjenega vozila pri posamezni meritvi. Pri uporabi merilnika hitrosti z namenom merjenja prekoračitve omejitve hitrosti se varnostna razlika odšteva od izmerjene vrednosti.

Pri izmerjenih hitrostih iz nepremične točke se upoštevajo naslednje varnostne razlike:

 • 5 km/h na celotnem področju do vključno 100 km/h,
 • 6 km/h od 101 km/h do 120 km/h,
 • 7 km/h od 121 km/h do 140 km/h,
 • 8 km/h od 141 km/h do 160 km/h,
 • 9 km/h od 161 km/h do 180 km/h,
 • 10 km/h od 181 km/h do 200 km/h,
 • 11 km/h od 201 km/h do 220 km/h,
 • 12 km/h od 221 km/h do 240 km/h,
 • 13 km/h od 241 km/h do 260 km/h in
 • 14 km/h za hitrosti nad 260 km/h.

Pri izmerjenih hitrostih iz premične točke, razen za merilnike hitrosti na podlagi sledenja, se upoštevajo naslednje varnostne razlike:

 • 7 km/h na celotnem področju do vključno 100 km/h,
 • 8 km/h od 101 km/h do 114 km/h,
 • 9 km/h od 115 km/h do 128 km/h,
 • 10 km/h od 129 km/h do 142 km/h,
 • 11 km/h od 143 km/h do 157 km/h,
 • 12 km/h od 158 km/h do 171 km/h,
 • 13 km/h od 172 km/h do 185 km/h,
 • 14 km/h od 186 km/h do 200 km/h,
 • 15 km/h od 201 km/h do 214 km/h,
 • 16 km/h od 215 km/h do 228 km/h,
 • 17 km/h od 229 km/h do 242 km/h,
 • 18 km/h od 243 km/h do 257 km/h in
 • 19 km/h za hitrosti nad 258 km/h.

Pri izmerjenih hitrostih z merilniki hitrosti, ki delujejo na podlagi sledenja, se upoštevajo naslednje varnostne razlike:

 • pri odseku dolžine do vključno 200 m je varnostna razlika 15 km/h,
 • pri odseku dolžine nad 200 m do vključno 500 m je varnostna razlika 10 km/h,
 • pri odseku dolžine nad 500 m do vključno 1000 m je varnostna razlika 8 km/h in
 • pri odseku dolžine nad 1000 m je varnostna razlika 6 km/h.

Kazni za voznika za vožnjo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog

 • do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka in kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu = 300 EUR + 4 kazenske točke,
 • več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka = 600 EUR + 8 kazenskih točk,
 • več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka = 900 EUR + 16 kazenskih točk,
 • več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oz. vožnja pod vplivom prepovedanih drog ali odklonitev preizkusa = 1.200 EUR + 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja.

* Po rezultatih alkoholiziranosti s pravilno uporabo indikatorja se ob upoštevanju odstopanja od naprave in mnenja ISM odšteje - 0,05 mg/l in se kaznuje z upoštevanjem tega odstopanja. Pri rezultatu alkoholiziranosti nad 1,00 mg/l izdihanega zraka pa je toleranca - 0,1 ml/g.

Kazen za odklonitev alkotesta ali strokovnega pregleda

Z globo najmanj 1.200 EUR in 18 kazenskimi točkami ter začasnim odvzemom se kaznuje za prekršek voznik če:

 • udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, ne ravnati po odredbi policista;
 • če preizkus odkloni, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno odvzame vozniško dovoljenje;

Policijske odredbe

Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna po predpisanem znaku, s katerim ga pooblaščena uradna oseba ustavlja ali ne upošteva njene odredbe o prepovedi nadaljnje vožnje, ali ki ne upošteva svetlobne prometne signalizacije, ki označuje eksperimentalno prometno ureditev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.

Kazni zaradi neupoštevanja varnostne razdalje

Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki:

 • vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu in ne vozi za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna razdalja) oziroma na razdalji, določeni s prometnim znakom.

Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere omogočati, da:

 • lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali ustavi,
 • se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas.
 • Ne glede na prej navedeno se ob dobrih prometnih razmerah, kadar se oblikuje kolona, ki vozi z zmanjšano hitrostjo, varnostna razdalja lahko zmanjša, vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi (minimalna varnostna razdalja).
  • Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na varnostni razdalji, določeni s prometnim znakom. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 3 kazenske točke.

   Kazni za ostale pomembnejše prometne prekrške:

   • povzročitev prometne nesreče: 200 EUR + 5 kazenskih točk,
   • zapustitev kraja nesreče: 1.200 EUR + 18 točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,
   • vožnja mimo ustavljenega vozila pred prehodom za pešce: 500 EUR + 7 kazenskih točk,
   • prehitevanje v predoru, prehitevanje »v škarje« ali na ovinku: 700 EUR + 9 kazenskih točk,
   • prehitevanje po odstavnem pasu na avtocesti: 300 EUR + 5 kazenskih točk,
   • prehitevanje po desni strani: 120 EUR,
   • neupoštevanje rdeče luči: 300 EUR + 5kazenskih točk,
   • vožnja v rumeno luč: 200 EUR,
   • neuporaba varnostnega pasu: 120 EUR,
   • uporaba mobilnega telefona med vožnjo: 250 EUR + 3 kazenske točke,
   • vožnja z neprižganimi lučmi v dnevnem času je kaznovana s 40 EUR, vožnja brez luči v predoru ali ponoči: 120 EUR,
   • nepravilna stran vožnje: 500 EUR + 5 kazenskih točk,
   • napačna vožnja skozi krožišče: 80 EUR,
   • neuporaba smernih kazalcev: 40 EUR,
   • povečanje hitrosti, ko vas prehiteva drugo vozilo: 120 EUR,
   • neupoštevanje varnostne razdalje: 120 EUR,
   • neustrezna obvezna oprema (prva pomoč, žarnice itd.): 100 EUR,
   • neuporaba odsevnega jopiča voznika in potnikov na avtocesti ali hitri cesti v primeru okvare vozila: 100 EUR,
   • vožnja brez zimske opreme: 40 EUR.
   Pokličite nas in si zagotovite osebni posvet še danes. 051 421-701

   Da bi se izognili pravnim pastem in ne bi odgovarjali za prekršek, katerega niste storili, vam nudimo:

   • izvensodno svetovanje v zvezi s prometnimi in drugimi prekrški, po predhodnem telefonskem dogovoru, v naši pravni pisarni,
   • preučitev razpoložljive dokumentacije (plačilnega naloga, obdolžilnega predloga, sklepa, sodbe,…),
   • pomoč pri sestavi ugovora oz. pritožbe zoper vse vrste sodnih in upravnih odločb (plačilni nalog mestnega redarstva, plačilni nalog policije,…).
   Tagi: prometni prekrški, prekoračitev hitrosti, prometni prekrški kazni, vožnja pod vplivom alkohola, zakon o prometnih prekrških, odvzem vozniškega dovoljenja, kazni za prometne prekrške, vožnja brez izpita, prometne kazni, zakon o prekrških, kazen za prekoračitev hitrosti, kazni 2021
Pošljite povpraševanje