Seznam pooblaščenih izvajalcev kontrolnih zdravstvenih pregledov

Informacije o lokacijah, kjer se izvajajo kontrolni pregledi voznikov po ZVoz-1

Kontrolni zdravstveni pregled mora opraviti oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja preden vloži predlog za odložitev izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, oseba, ki ji je bila sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izvršena in imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki mu je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto po zakonu, ki ureja prekrške, če vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku.

Pokličite nas in si zagotovite osebni posvet še danes. 051 421-701

1. OBMOČNA ENOTA CELJE:
Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje

Preglede opravljajo na naslednjih lokacijah:

 • Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel. 03 543 44 03

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • Sašo Djurić, tel: 03 5 434 403
 • Miljana Žitko Mastnak, tel: 03 5 434 413
 • Rudi Čajevec, tel: 03 5 434 402

2. OBMOČNA ENOTA KOPER:
Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper

Preglede opravljajo na naslednji lokaciji:

 • Zdravstveni dom Koper - Enota Bonifika, Ljubljanska cesta 6a, tel. 05 66 47 355

Preglede opravljajata specialista medicine dela, prometa in športa:

 • Oskar Renko, tel: 05 6647 346
 • Jadran Kleibencetl, tel: 05 6647 344

3. OBMOČNA ENOTA KRANJ:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

Preglede opravljajo na naslednjih lokacijah:

 • Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara cesta 10, Škofja Loka, tel. 04 502 00 45
 • Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj, tel. 04 208 22 66
 • Zdravstveni dom Jesenice, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, tel. 04 586 81 46
 • Zdravstveni dom Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled, tel. 04 575 40 20

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • Branimir Čeh, tel. 04 586 81 46
 • Maja Petrovič Šteblaj
 • Simona Javornik
 • Tatjana Črv, tel. 04 586 81 46
 • Metka Teržan

4. OBMOČNA ENOTA KRŠKO:
Aristotel zdravstveni center d.o.o., Ilije Gregorčiča 18a, 8270 Krško

Preglede opravljajo na naslednji lokacijI:

 • Aristotel Krško, Kolodvorska ulica 7a, 8270 Krško, tel. 07 49 03 000

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • mag. Silvija Kovač
 • mag. Stanislav Sunčič
 • prim. Bojan Lovše
 • Daniela Vukmanić Čabraja
 • Edita Bergant Brnadić
 • Helena Blažić

5. OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA:
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Preglede opravljajo v Centrih medicine dela, prometa in športa na naslednjih lokacijah:

 • Zdravstveni dom Ljubljana Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, tel. 01 472 37 48
 • Zdravstveni dom Ljubljana Moste - Polje, PE Fužine, Preglov trg 14, 1000 Ljubljana, tel. 01 547 28 45
 • Zdravstveni dom Ljubljana - Šiška, Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01 581 53 32
 • Zdravstveni dom Ljubljana - Vič Rudnik, Šestova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01 200 45 38

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • mag. Alenka Lestan, tel. 01 472 37 56
 • Alenka Butala Sedovnik
 • Majda Koser Zore
 • Tadeja Nagode
 • mag. Neda Dovjak
 • mag. Dušanka Rozman Perko
 • Maja Kristl
 • Marijana Nadižar Cerar
 • Neda Marušič
 • Alenka Vojvoda
 • Mateja Bukovec
 • Sabina Dietner
 • Alenka Trstenjak

ZVD, Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chendgdujska cesta 25, 1260 Ljubljana

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 01 585 51 00

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • dr. Marjan Bilban
 • Andreja Marolt Savič
 • Jožica Zabukošek
 • Maja Mikša
 • Emilija Pirc-Ćurič

URI Soča Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 01 47 58 100

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • Ksenija Šterman, dr. med.
 • Franjo Velikanje, dr. med.
 • Bojan Pelhan, dr. med.

6. OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA:
Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 02 534 13 18

Preglede opravljata specialista medicine dela, prometa in športa:

 • Stjepan Zlatko Radić, tel. 02 534 13 23
 • Alvijan Šiška

7. OBMOČNA ENOTA MARIBOR:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na naslednjih lokacijah:

 • Ulica talcev 9, 2000 Maribor II in III, tel. 02 228 62 00
 • Tezno, Ptujska 184, 2000 Maribor
 • Lavričeva, Lavričeva ulica 1, 2000 Maribor
 • Ruše, Stadionska 4, 2342 Ruše

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • Miran Becner, tel. 02 22 86 245
 • Milenka Drozg Borko
 • Veroslava Mrđa
 • Rozana Trbušič, tel. 02 23 56 688
 • Maja Rebernik Vele
 • Alem Kulenović, tel. 02 333 31 44, mob. 030 636 329
 • Jasminka Mamula

8. OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA:
Zdravstveni dom Osnovno zdravstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 05 33 83 200

Preglede opravljata specialista medicine dela, prometa in športa:

 • Dunja Bratina, tel. 05 33 83 210
 • Silveli Bogataj Premrn

9. OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO:
Aristotel, zdravstveni center d.o.o., Ilije Gregorčiča 18a, 8270 Krško

Preglede opravljajo na naslednji lokacijI:

 • Aristotel Novo mesto, Gubčeva ulica 22, 8000 Novo mesto, tel. 07 33 15 293

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • mag. Silvija Kovač
 • mag. Stanislav Sunčič
 • prim. Bojan Lovše
 • Daniela Vukmanić Čabraja
 • Edita Bergant Brnadić
 • Helena Blažić, dr.med.

10. OBMOČNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM:
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ob suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Preglede opravljajo v Dispanzerjih Medicine dela, prometa in športa na zgoraj navedeni lokaciji; tel. 02 87 05 200

Preglede opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa:

 • mag. Stanislav Pušnik, tel. 02 870 52 63
 • Gabriela Keber
 • Miran Becner
 • Maja Rebernik Vele
Vir podatkov o pooblaščenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti je Ministrstvo za zdravje.
Tagi: zdravstveni pregled, zdravniški pregled, pregled za izpit, kontrolni pregledi voznikov, kontrolni zdravstveni pregled, zdravniški pregled za vozniški izpit maribor, zdravniški pregled za vozniški izpit ljubljana, medicina dela, prometa in športa
Pošljite povpraševanje