Pravno obvestilo

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu Prekrški.com so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Justicija d.o.o., Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Varstvo podatkov

Zbrane podatke, ki jih pošiljate uporabniki spletne strani, bomo obravnavali kot zaupne podatke, uporabili jih bomo samo v okviru službe za pomoč uporabnikom spletne strani Prekrški.com, in sicer za odgovore na vaše vprašanja oz. morebitno naše skupno nadaljnje sodelovanje. Osebnih podatkov ne posredujemo subjektom, ki niso prejemniki podatkov. Justicija d.o.o. ne bo posredovala podatkov tretjim stranem za neposredno trženje.

Družba Justicija d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba Justicija d.o.o. podatke o obiskanosti Prekrški.com uporablja za lastne potrebe in jih ne posreduje tretjim osebam.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije, ki jih uporabniki pridobijo na spletni strani, so informativne narave. Družba Justicija d.o.o., bo vseskozi skrbela, da bo dostop do spletne strani Prekrški.com, deloval optimalno, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti, v primeru težav z delovanjem spletne strani.

Informacije pridobljene na spletni strani Prekrški.com, uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Niti družba Justicija d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi strani Prekrški.com, ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na tej spletni strani, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Justicija d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Justicija d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani Prekrški.com.

Vsekakor je v našem interesu, da so podatki pravilni, ažurni in popolni, za kar bomo nenehno skrbeli, vendar pa ne prevzemamo nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Justicija d.o.o. lahko to spletno stran spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in morebitna gradiva uporabljena na spletni strani, so namenjene informiranju javnosti in kot pomoč našim strankam pri postopku uveljavljanja odškodnine. Posamezniki, fizične osebe, lahko te informacije natisnejo za osebno in domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

Dovoljeno je zgolj nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Prekrški.com ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Justicija d.o.o., je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani Prekrški.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

To pravno obvestilo lahko Justicija d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoča v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Pošljite povpraševanje